Heb jij of uw vereniging iets te melden, of u heb iets gezien neem dan snel contact met ons op GSM nr 0473285643

Fifty-One amAtae Tongeren, een dames serviceclub hoorde een noodkreet van een begeleidster van vzw Kompas. Door het Coronavirus is de poetsdienst en huishoudhulp niet meer actief en moet de begeleiding samen met de jongeren instaan voor poetsen, wassen, strijken, boodschappen doen, koken enz.. Hierdoor is er geen tijd meer voor de oorspronkelijke taken van de begeleiding : Het ondersteunen van de jongeren, groepsgesprekken, individuele therapie.

Ook de verveling slaat toe met een 15 tal jongeren  tussen 12 en 16 jaar die niet naar school kunnen en zoals iedereen binnen moeten blijven. Om hun in deze moeilijke tijd te ondersteunen, werd er gezorgd voor 2x per week een warme maaltijd die aan huis geleverd zal worden in de maand april. Als ontspanning werd een spel aangekocht Sing Star met 4 micro’s voor PS. Er was ook nog  behoefte voor persoonlijke noden o.a. kleding voor enkele jongeren waarvoor er ook een budget werd vrijgemaakt.

In totaal werd er 1500€ uitgetrokken om deze kwetsbare jongeren te ondersteunen.

De leden van de serviceclub verzamelen ook nog stripverhalen, spelletjes en bruikbare tiener-sportkleding.

Missie ‘ Het kompas’:

De vzw Kompas, een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum, is een voorziening binnen het Agentschap Jongerenwelzijn dat deel uitmaakt van Integrale Jeugdhulp.

Ze bieden de mogelijkheid een geprotocolleerd diagnostisch proces te doorlopen met kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar die zich in een problematische leefsituatie bevinden. Rondom de jongere en zijn context vormen we daartoe een interdisciplinair team van hulpverleners, dat voortdurend gestimuleerd wordt zich verder te ontwikkelen zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Vertrekkend vanuit de opdracht van een maatschappelijke actor observeren we en gaan we in dialoog met alle betrokkenen om samen te zoeken naar de meest aangewezen en haalbare interventie, binnen de maatschappelijk gestelde grenzen. Bij afronding van het proces bespreken we het verloop, de indicatiestelling en het advies met de betrokkenen en rapporteren we dit aan de opdrachtgever.